Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2023-09-08
Budowa tyskiego odcinka velostrady

Powstaje tyski odcinek Metropolitalnej Drogi Rowerowej, czyli velostrady. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach wyłonił wykonawcę, który opracuje program funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji, czyli tzw. koncepcję techniczną. Będzie to część specjalnego szlaku rowerowego, który połączy wybrane miasta GZM. 22 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa w tej sprawie, a wykonawca, na realizację tego zadania, ma czas do końca stycznia 2024 roku. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu i budowę tyskiego odcinka velostrady.

Lokalizacja


Początek tyskiego odcinka velostrady to teren leśny w pobliżu węzła DK86 ul. Beskidzkiej na granicy z Katowicami. Następnie trasa rowerowa poprowadzona zostanie lasem przez ok. 1,4 km, przecinając nieczynną linię kolejową i łącznicę T. Boya-Żeleńskiego, a dalej wzdłuż ul. Katowickiej aż do skrzyżowania z ul. Palmową, przecinając po drodze ul. Czułowską, rzekę Mleczną i potok Mąkołowski. Łączna długość drogi rowerowej na tym odcinku wynieść ma ok. 3,1 km.

Dlaczego najpierw koncepcja, a dopiero potem projekt i wykonanie?


- Opracowanie szczegółowego projektu koncepcyjnego drogi rowerowej wraz z budową i przebudową obiektów inżynierskich jest wymogiem formalnym i w znacznym stopniu usprawni przeprowadzenie docelowego postępowania przetargowego, a następnie przyspieszy proces projektowania - mówi Arkadiusz Bąk, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Zadanie realizowane będzie w formule "Zaprojektuj i buduj", która obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Całość powinna być gotowa w czerwcu 2026 i wszystkie zadania związane z budową tyskiego odcinka Velostrady zostaną dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 29 000 000 PLN.

Nie tylko velostrada


W Tychach od kilku tygodni trwa budowa nowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Prace prowadzone są w dwóch lokalizacjach: wzdłuż ulicy Harcerskiej (od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej z wyłączeniem wiaduktu, gdzie pozostanie dotychczasowa nawierzchnia) oraz wzdłuż ulicy Burschego (od ul. Hlonda do ul. Dołowej). W obu lokalizacjach, w zależności od dostępności terenu, na poszczególnych odcinkach powstają ścieżki rowerowe z nawierzchni asfaltowej lub wspólne ciągi pieszo-rowerowe z kostki brukowej. W sumie powstanie około 1000 m nowych dróg dla rowerzystów.

Harcerska i Begonii


Oprócz wspomnianej ul. Harcerskiej, nowa ścieżka rowerowa powstanie też wzdłuż ul. Begonii (od skrzyżowania z ul. Harcerską i ul. Cienistą w kierunku "Hotelowca"). W tym miejscu częściowo zachowany zostanie istniejący chodnik, natomiast z części terenu wydzielona zostanie ścieżka dla rowerów. Obecnie ukończono około 30% prac, całość powinna być gotowa jeszcze w tym roku.

Burschego


W przypadku ul. Burschego, w związku z koniecznością wykonania prac polegających na przygotowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu terenu, postępy w budowie mają nieco inną dynamikę. Jak już wcześniej informowaliśmy ważną częścią tej inwestycji jest budowa zatoki dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz nowa wiata przystankowa pomiędzy ulicami Nowokościelną i Norwida. Przypomnijmy, że inwestycja przy ul. Burschego ma charakter ponadlokalny i miasto otrzymało na ten cel dotację Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 2 600 000 PLN.

Warto też pamiętać, że obecnie wszystkie drogi rowerowe w mieście, projektowane są w zgodzie z obowiązującą Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 oraz ze Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej przyjętymi przez GZM w 2022 roku.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023